Menu Content/Inhalt
Elnöki köszöntő PDF Nyomtatás E-mail

 Elnöki köszöntő

 A MAGYAR EGÉSZSÉGÜGYI MENEDZSERKLUB ELNÖKSÉGE nevében tiszteletteljes barátsággal üdvözlöm az INTERNET olvasóit.

Klubunk egy évtizede működik sikeresen. Alakuló közgyűlésünk 1992. április 29-én volt. Történelmi múltunk a hazai egészségügyi menedzserképzés kezdetéig nyúlik vissza. Az Egészségügyi Menedzserképző Alapítvány (EMKA) külföldi oktatók bevonásával az 1990/91-es tanévben az oktatókat képeztette ki, akik a tényleges menedzser-képzést 1991. szeptemberében kezdték meg. Az Egészségügyi Menedzserklub megalakításának a gondolata a hallgatók köréből indult ki. Az alapító tagság az első két évfolyam hallgatóiból (akik között orvosok, közgazdászok, ápolási vezetők voltak főképpen) és az oktatókból toborzódott. Kezdetben alig 100-an voltunk, a mai taglétszámunk -amely állandóan növekszik-, meghaladja a háromszázat.

A magyar egészségügyi menedzserképzés, amely felsőfokú egészségügyi vezetők posztgraduális képzése útján második diplomát ad, időközben pluralizálódott, bizonyos mértékben specializálódott és nemzetközi megítélés szerint is példamutató eredményeket ért el. Hazánkban már több, fontos menedzserképző központ alakult ki és erősödött meg. A különböző iskolákban, központokban, oktató helyeken képzett és a magyar egészségügy különböző helyein dolgozó menedzsereket szívesen fogadja be a Magyar Egészségügyi Menedzserklub, amely -integráló szerepet felvállalva- kellemes klubkörülmények között teremti meg a magyar egészségügyi menedzserek tapasztalatcsere fórumát. Törzshelyünk és a rendezvényeink leggyakoribb helye a BM DUNA PALOTA.  Klubtagjaink megtalálhatók az egész országban, Magyarország minden földrajzi régiójában, főképpen kórházakban, de ágazatunk más területein is.

A radikálisan átalakuló világunkban a Klubunk tagjai, a magyar egészségügyi menedzserek megállják a helyüket, pedig megnehezült gazdasági és kulturális környezetben kell végezni a dolgukat.

Az egészségügyi menedzsereknek olyan versenykörülmények között kell tevékenykedni, amely gyakran tűnik könyörtelennek; mivel eltérő gazdasági-műszaki háttérrel rendelkező kollektívákat, más-más kulturális alapokkal ellátott team-eket, projektumokat kell irányítaniuk, forráshiányos finanszírozási körülmények között.

Klubunk tagságának követniük kell a globális és helyi környezet változásait, időben kell válaszolni a gazdasági-politikai kihívásokra, miután a magyar egészségügyi menedzserek missziója: az egészségügyi ellátórendszer korszerűsítése, a magyar nép egészségének, életminőségének, a javítása.

A szakmai tanácskozásaink népszerűek, tevékenységünk szigorúan szakmai alapokon nyugszik. A mai magyar vezetői elit döntései évszázadra határozhatják meg a magyar lakosság sorsát. Az egészségügyi ágazat jövőbeli alternatíváinak lehetőségeit az egészségügyi értelmiség hivatott kutatni, kidolgozni és megszervezni. E tevékenységben aktív műhelynek minősül a Klubunk is!

Rendezvényeink minőségét és sajátos varázsát a mindig okos, de mindig vidám egészségügyi menedzserek demokratikus légkörében feltálalt közérdekű témák és az előadók rangja, kvalitásai biztosítják. Igyekszünk dédelgetve megőrizni Klubunk eredményeit, értékeit, jó szellemét, baráti légkörét és aktív alkotó képességét. A közérdeklődésre számot tartó híreinket ezúton is rendszeresen publikálni fogjuk.

 
Dr. Szabadfalvi András
igazgató főorvos
a Magyar Egészségügyi Menedzser Klub
örökös tiszteletbeli elnöke