Menu Content/Inhalt
2015.11.28-án aktualizált PDF Nyomtatás E-mail

Jegyzőkönyv

a MAGYAR EGÉSZSÉGÜGYI MENEDZSER KLUB

közgyűléséről

 

Időpont: 2015.november 28. 10.00 óra
Helyszín: Visegrád, Hotel Visegrád

Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív alapján

Dr. Soós Ágnes elnök megállapítja, hogy a közgyűlés határozatképes. Javasolja, hogy a közgyűlés levezető elnökének válasszák meg Dr. Szabadfalvi Andrást, jegyzőkönyvvezetőnek Flór Ferencet, hitelesítőnek Dr. Soós Ágnest. 

A közgyűlés egyhangú szavazással meghozta az 1/2015.11.28. számú határozatot, amelynek értelmében a tagok levezető elnöknek Dr. Szabadfalvi Andrást, jegyzőkönyvvezetőnek Flór Ferencet, hitelesítőnek Dr. Soós Ágnest megválasztotta.

Levezető elnök ismerteti a napirendi pontokat:

1./ Elnöki beszámoló: Dr. Soós Ágnes elnök
2./ Gazdasági beszámoló: Flór Ferenc főtitkár
3./ Az új Alapszabály előterjesztése, előterjesztő: dr. Berendy Beatrix ügyvéd
4./ Hozzászólások, 2016.évi terv megbeszélése

A közgyűlés egyhangú szavazással meghozta a 2/2015.11.28. számú határozatot, amelynek értelmében a napirendet elfogadta 

Az első napirendi pont szerint Dr. Soós Ágnes ismerteti a 2015. évi elnökségi beszámolót.

A közgyűlés egyhangú szavazással meghozta a 3/2015.11.28. számú határozatot, amelynek értelmében az elnökség beszámolóját elfogadta.

A második napirendi pont szerint Flór Ferenc ismerteti a 2015. évi előzetes gazdasági beszámolóját.

A közgyűlés egyhangú szavazással meghozta a 4/2015.11.28. számú határozatot, amelynek értelmében a gazdasági beszámolót elfogadta.

A harmadik napirendi pont szerint dr.Berendy Beatrix ismereti az átdolgozott alapszabályt. Tájékoztatja a jelenlevőket a legutóbbi alapszabály módosítás óta történt jogszabály-változásokról, amelyek értelmében a működésre a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013.évi V. törvény és a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény rendelkezései az irányadóak. Dr. Berendy Beatrix a közgyűlés elé terjeszti az elkészített alapszabály módosítás tervezetet. 

A közgyűlés egyhangú szavazással meghozta az 5/2015.11.28. számú határozatot, amely szerint az Alapszabályt a 2013.évi V. törvény (új Ptk.) és a 2011. évi CLXXV. törvény (Civil tv.) szerint módosítja és felkéri Dr. Soós Ágnes elnököt, hogy a jogszabályi változásokra is tekintettel az egységes szerkezetbe foglalt alapszabályt írja alá.

Egyéb napirendi pont nem lévén a levezető elnök az ülést 12.30 órakor berekesztette.

Visegrád, 2015. november 28.

 

Dr. Szabadfalvi András s.k.          Flór Ferenc s.k.                   Dr. Soós Ágnes s.k.
levezető elnök                                jegyzőkönyvvezető             hitelesítő 

ellenjegyzem:

(dr. Berendy Beatrix Ügyvédi Iroda
iroda székhelye: 1112 Budapest Lanka u. 16.)